Veiligheid | Datacenter – overdatacenters.nl

Veiligheid datacenter

Met een steeds groter wordende hoeveelheid data wordt de veiligheid van datacenters steeds belangrijker. Encryptie en firewalls zijn vaak standaardmaatregelen. Maar ook fysieke beveiligingsmaatregelen zijn voor een datacenter van groot belang.
 

Fysieke beveiligingsmaatregelen

Datacenters beschikken over meerdere niveaus van beveiliging. Deze niveaus omvatten perimeter beveiliging, mantraps, toegangssystemen die de toegang naar ruimtes in het datacenter beveiligen, afgesloten kasten en biometrische veiligheidsmaatregelen. Om brand te voorkomen is het datacenter uitgerust met branddetectie en een actief blussysteem, zoals watermistinstallaties, sprinklers en gasblussystemen. Elke gebruiksspecifieke ruimte van een datacenter beschikt vaak over een eigen, specifieke detectiemethode.

Cameratoezicht

Cameratoezicht wordt in datacenters gebruikt om de veiligheid te waarborgen. Door middel van een close circuit TV wordt het gehele datacenter altijd gemonitord. Vaak houden beveiligers de omgeving van het datacenter continu in de gaten, zodat ongenode gasten geen toegang krijgen tot het datacenter.

Veiligheid datacenters

ISO certificering

Voor datacenters geldt een verplichte ISO certificering. Meestal beschikken datacenters over het ISO27001 certificaat: de meest uitgebreide internationale standaard voor fysieke systeem- en veiligheidsprocessen. Dit certificaat gaat gepaard met een uitgebreid auditproces. Wanneer een datacenter over deze ISO certificering beschikt, kunt u ervan uitgaan dat uw data optimaal beveiligd is.