Twin datacenter | Garantie uptime - Overdatacenters.nl

Twin datacenter

Men spreekt van een twin datacenter als een bedrijf haar IT omgeving en dataopslag over twee (vrijwel) identieke datacenters verspreidt. Het gebruik van een twin datacenter is een van de manieren om een zo hoog mogelijke beschikbaarheid te kunnen garanderen.
 

Uptime

De uptime van een datacenter geeft aan wel deel van de tijd u zeker bent van een werkend systeem. Zo hoog mogelijk is het streven, 100% is het maximum. De grootst mogelijke zekerheid heeft u door de beste apparatuur te gebruiken. Een van de mogelijkheden om dit te bereiken is de implementatie van een twin datacenter.

uptime datacenter

Twee datacenter locaties

Bij een twin datacenter zijn er twee gelijke inrichting van servers en applicaties op twee verschillende locaties. Door middel van een hoge virtualisatiegraad en het gebruik van een glasvezelnetwerk tussen de twin datacenters is een zo hoog mogelijke uptime gegarandeerd. Het concept van een twin datacenter bestaat al tientallen jaren.

Omleiding bij calamiteiten

Bij gebruik van een twin datacenter worden gebruikers in het geval van een calamiteit als het ware ‘omgeleid’ naar het andere twin datacenter. Nadat de verwerkingscapaciteit voor applicaties is vergroot, kunnen gebruikers zonder verlies van tijd en gegevens worden ‘geredirect’.