Locatie datacenter | Kiezen – overdatacenters.nl

Locatie datacenter

De locatie van een datacenter lijkt niet van belang, in de wetenschap dat internet overal is en dat dit de belangrijkste verbinding vormt tussen datacenter en de gebruikers. Kijkend naar veiligheid, beschikbaarheid, snelheid en bedrijfszekerheid gelden andere afwegingen. Dan is de locatie uiteraard wel belangrijk. Lees hier de factoren die van invloed zijn op de locatie die u kiest voor de opslag van uw data en het beheer van uw applicaties.
 

Internetknooppunt

Amsterdam is door de centrale ligging en het enorme glasvezelnetwerk één van de grootste internetknooppunten van Europa. Rond Amsterdam zijn dan ook veel datacenters gevestigd, ondanks de hoge grondprijzen. Dankzij de toename aan glasvezelnetwerken komen er echter op steeds meer locaties ook regionale datacenters.

Locatie datacenter

Zekerheden

Belangrijke argumenten voor het gebruik van een datacenter zijn veiligheid en beschikbaarheid van data. In geval van brand, waterschade of andere incident mogen geen gegevens verloren gaan en moet gebruik daarvan zonder oponthoud mogelijk blijven. Datacenters garanderen die veiligheid en beschikbaarheid. De kans dat er brand of waterschade optreedt is gering. Mochten er toch calamiteiten zijn, dan worden deze snel verholpen en zorgen de redundante systemen ervoor dat alle data en applicaties ononderbroken beschikbaar blijven.

Gevaar van buitenaf

Datacenters worden bij voorkeur gevestigd op locaties die het minst te maken hebben met gevaren van buitenaf. Nederland is een veel gekozen datacenterlocatie, vanwege de beperkte kans op natuur- en milieurampen, politieke en militaire onrust, arbeidsconflicten (stakingen) of andere belemmerende omstandigheden. Ook de bedrijfszekere stroomvoorziening en duurzaamheid spelen een rol in de keuze van een datacenter.