Datacenter | Kenmerken en toepassingen – Overdatacenters.nl

Datacenter

Alle kenmerken en toepassingen

Wat is een datacenter, waaraan moet deze voldoen en welke aspecten spelen een rol bij de selectie ervan? Op deze vragen krijgt u hieronder een antwoord. U krijgt uitleg over de begrippen carrier neutraal en connectiviteit, leest over de voordelen en trends en vindt er informatie over de locatie en veiligheid.
 

Wat is een datacenter?

Een datacenter is een locatie waar organisaties in een veilige en stabiele omgeving hun data en bedrijfsapplicaties kunnen onderbrengen op de servers van het datacenter. In plaats van zelf investeren in servers en het beheer van applicaties en grote hoeveelheden data (big data), wordt dit ondergebracht bij een externe partij. Lees in Wat is een datacenter over wat het precies is, wat de voordelen zijn en wat een datacenter selecteren betekent voor uw organisatie.

Carrier neutraal

Een datacenter kan carrier neutraal zijn. Dit betekent dat de klant niet gebonden is aan de netwerkaanbieder van het datacenter, maar zijn eigen keuze daarin kan maken. Op de pagina Carrier neutraal vindt u informatie over de verschillende soorten datacenters en wat de voor- en nadelen zijn van de mogelijkheid (on)afhankelijkheid te zijn van netwerkaanbieders.

Connectiviteit

Connectiviteit heeft betrekking op de techniek van de netwerkverbindingen van het datacenter met de buitenwereld. Dit wordt beschouwd als een belangrijk aspect van een datacenter. Onder Connectiviteit leest u alles over de verschillende mogelijkheden. Onder andere glasvezel, ADSL, SDSL en VDSL komen aan bod.

Voordelen

Voor iedere organisatie bestaat de keuze voor het intern beheer van data op eigen servers en eigen ruimten daarvoor, versus het laten beheren van data door een extern datacenter. Een aantal technische en economische redenen maken het minder aantrekkelijk voor organisaties om hun datacenter zelf te beheren. Onder voordelen extern datacenter vindt u informatie over de drie grootste voordelen: flexibiliteit, kosten en voldoen aan de regelgeving.

Locatie datacenter

Overal ter wereld zijn snelle (internet)verbindingen mogelijk en dus lijkt het niet uit te maken waar een datacenter gevestigd is. Toch spelen hele praktische redenen een rol bij de keuze. Nederland biedt een veilige en stabiele omgeving en is om die redenen een zeer gewild land voor de vestiging van datacenters. Onder Locatie datacenter leest u meer over de voordelen en nadelen van een datacenter in uw regio en welke invloed dat kan hebben op de continuïteit van uw bedrijfsprocessen, de beschikbaarheid van data en de eisen aan verbindingen.

Veiligheid

Naarmate data meer en belangrijker wordt, nemen de eisen aan veiligheid van de data toe. Naast encryptie en firewalls zijn ook fysieke beveiligingsmaatregelen voor een datacenter onmisbaar. Op de pagina Veiligheid vindt u informatie over de manier waarop datacenters worden beveiligd.

Datacenter trends

Datacenters zijn net als alle technologische omgevingen en organisaties continu in beweging. Wat zijn de trends en ontwikkelingen die u de komende jaren kunt verwachten? Op de pagina Datacenter trends vindt u enkele trends waarmee u rekening kunt houden bij uw keuze voor een datacenter.

Server

Colocatie

Bij colocatie of colocation worden één of meer eigen servers voor dataopslag in een serverkast (rack) van een datacenter of een telecomaanbieder geplaatst. Het kan hier om allerlei soorten servers gaan, zoals webservers, mailservers of gameservers. Hiermee kan een bedrijf met eigen apparatuur voor dataopslag toch gebruik maken van de voordelen van een datacenter. Lees hier meer over co-locatie.

Twin datacenter

Men spreekt van een twin datacenter als een bedrijf haar IT omgeving en dataopslag over twee (vrijwel) identieke datacenters verspreidt. Het gebruik van een twin datacenter is een van de manieren om een zo hoog mogelijke beschikbaarheid te kunnen garanderen. Lees hier meer over een twin datacenter.